قیمت دستگاه لیزر دایود الکساندرایت رکسانا Roxana

دستگاه لیزر دایود رکسانا در دو مدل رکسانا آیس Roxana Ice و رکس…